Úvodní strana > Houby > Stopkovýtrusné vyšší (Lupenaté houby)

Stopkovýtrusné vyšší
Lupenaté houby (Homobasidiomycetes (Agaricales))


Mezi lupenaté houby patří druhy, které jsou ve spodní části klobouku opatřené lupeny, na kterých se vytváří výtrusy. Tyto houby rozdělujeme zpravidla na klobouk, lupeny a třeň. V některých případech jsou lupeny nebo třeň redukované, přičemž třeň může dokonce chybět.

Pro snadnější vyhledávání v seznamu hub jsme byli nuceni rozdělit lupenaté houby na 18 nejběžnějších rodů a na ostatní. Jednotlivé rody jsou alespoň stručně popsané.

Lupenaté houby

Bedly :
Věděli jste o tom, že bedly jsou většinou nejedlé nebo dokonce jedovaté? Je tomu skutečně tak, ale týká se to většinou menších druhů. Ty větší jsou naopak téměř všechny jedlé.

Čirůvky:
Rozšířená skupina převážně podzimních druhů hub. Nalezneme mezi nimi několik chutných, ale i jedovatých zástupců.

Helmovky:
Drobné houby vyrůstající často v trsech a v početných skupinách. Jsou velmi hojné a převažuje u nich bělavě šedé, šedohnědé až téměř černé zbarvení.

Hlívy:
Většinou jedlé a v některých případech dokonce zdravotně prospěšné houby. Asi se nenajde nikdo, kdo by neznal hlívu ústřičnou.

Hnojníky:
Houby, které zahrnují několik druhů, u kterých dochází k autolýze. Následkem tohoto jevu dochází v dospělosti k roztékání klobouků.

Holubinky:
V poslední době velmi oblíbené a všelijak zbarvené houby, mezi kterými nalezneme mnoho jedlých druhů.

Muchomůrky:
Zajímavá skupina hub, mezi které patří nejkrásnější a nejjedovatější druhy na světě.

Pavučince:
Nebezpečná skupina hub, které vévodí pavučinec plyšový. Po jeho konzumaci se dostavují první příznaky otravy velmi pozdě, v některých případech dokonce nejdříve za 14 dní i později!

Pečárky (žampióny):
Dobře známé houby, se kterými se často setkáváme také v obchodech. V přírodě se dají zaměnit za mírně jedovaté druhy!

Penízovky:
Drobné a obvykle skupinově nebo trsnatě rostoucí houby, mezi nimiž najdeme i několik jedlých druhů.

Ryzce:
Houba + mléko = ryzec. Jednoduchá a pravdivá rovnice.

Strmělky:
Hojné podzimní houby, mezi kterými najdeme několik výrazně aromatických, ale i velmi nebezpečných druhů.

Šťavnatky:
Obvykle dosti slizké a hezky zbarvené houby, objevující se především na podzim.

Štítovky:
Houby rostoucí z tlejících kmenů a pařezů, které poznáme podle bělavých až bělavě narůžovělých lupenů.

Šupinovky:
Houby, které charakterizují méně či více výrazné šupinky na povrchu klobouku.

Vláknice:
Nebezpečná skupina nepříliš vzhledných hub, ve které nenajdeme jediný jedlý druh!

Voskovky:
Krásné a živě zbarvené houby, vyrůstající obvykle na nehnojených a posečených loukách.

Závojenky:
Zajímavá skupina různě zbarvených hub, která zahrnuje i několik nebezpečných druhů.

Ostatní rody lupenatých hub:
Všechny rody lupenatých hub, které zahrnují menší množství druhů a nemají zde samostatnou skupinu. Například lysohlávky, lakovky, třepenitky a podobně.Atlas lupenatých hub s popisem - Abecední seznam

Český název

Vědecký název

Vybrané fotografie:

  • Fotografie pro publikování

    Stáhněte si fotografie pro posouzení kvalitya vhodnosti k předpokládanému použití. Online fotografie jsou k dispozici pro tisk do velikosti cca A4/300dpi. Větší velikost Vám zašleme na vyžádání.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít k soukromým (neveřejným) účelům. Sami stanovte cenu, jakou jste ochotni zaplatit. Peníze zašlete na účet č. 1059450/0300 nebo zaplaťte kartou. Děkuji. Jiří Bohdal
Objednat e-mailem
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.