Ostatní rody lupenatých hub - Lupenaté houby

Zobrazit:


Všechny rody lupenatých hub, které zahrnují menší množství druhů a nemají zde samostatnou skupinu.

Například lysohlávky, lakovky, třepenitky a podobně.

kržatka blíže neurčená

(Tubaria sp.)

zrnivka osinková

(Cystoderma amianthinum)

límcovka obrovská

(Stropharia rugosoannulata)

kalichovka lužní

(Omphalina discorosea)

kalichovka oranžová

(Rickenella fibula)

křehutka Candolleova

(Psathyrella candolleana)

slizečka chlupatá

(Oudemansiella melanotricha)

bedlovnice zlatá

(Phaeolepiota aurea)

pařezník obecný

(Panellus stipticus)

mecháček lopatkovitý

(Arrhenia spathulata)

slizobedla slzivá

(Limacella guttata)

slzečník papouščí

(Bolbitius psittacinus)

špička obecná

(Marasmius oreades)

třepenitka maková

(Hypholoma capnoides)

kukmák příživný

(Volvariella surrecta)

zrnivka žraločí

(Cystoderma carcharias)

křehutka sametová

(Lacrymaria lacrymabunda)

polnička raná

(Agrocybe praecox)

špička páchnoucí

(Gymnopus foetidus)

klanolístka obecná

(Schizophyllum commune)

lakovka ametystová

(Laccaria amethystina)

houževnatec šupinatý

(Neolentinus lepideus)

šafránka červenožlutá

(Tricholomopsis rutilans)

líha srostlá

(Lyophyllum connatum)

slizečka porcelánová

(Oudemansiella mucida)

penízečka drobnovýtrusá

(Baeospora myosura)

lištička pomerančová

(Hygrophoropsis aurantiaca)

tmavobělka žlutavá

(Melanoleuca cognata var. cognata)

límcovka modrá

(Stropharia caerulea)

lysohlávka česká

(Psilocybe bohemica)

čepičatka jehličnanová

(Galerina marginata)

tmavobělka rýhonohá

(Melanoleuca grammopodia)

křehutka vodomilná

(Psathyrella piluliformis)

slzečník štítovkovitý

(Bolbitius reticulatus var. pluteoides)

slzečník žloutkový

(Bolbitius titubans)

tmavobělka bradavčitá

(Melanoleuca verrucipes)

límcovka měděnková

(Stropharia aeruginosa)

slzivka oprahlá

(Hebeloma crustuliniforme)

třepenitka cihlová

(Hypholoma lateritium)

kalichovka zvonečková

(Xeromphalina campanella)

límcovka šupinatá

(Leratiomyces squamosus var. squamosus)

slizobedla lesklá

(Limacella illinita)

slzečník měnlivý

(Bolbitius variicolor)

zrnivka rumělková

(Cystodermella cinnabarina)

slzivka kořenující

(Hebeloma radicosum)

lakovka statná

(Laccaria proxima)

rovetka parazitická + rovetka pýchavkovitá

(Asterophora parasitica + Asterophora lycoperdoides)

václavka smrková

(Armillaria ostoyae)

opeňka měnlivá

(Kuehneromyces mutabilis)

kržatka ostnitá

(Flammulaster muricatus)

špička kolovitá

(Marasmius rotula)

sluka svraskalá

(Cortinarius caperatus)

čechratice černohuňatá

(Tapinella atrotomentosa)

špička česneková

(Mycetinis scorodonius)

václavka hlíznatá

(Armillaria gallica)

třepenitka svazčitá

(Hypholoma fasciculare)

pařezník pozdní

(Panellus serotinus)

kržatka Kristinina

(Phaeocollybia christinae)

trepkovitka Cesatiho

(Crepidotus cesatii var. cesatii)

pařezník jemný

(Panellus mitis)

rovetka cizopasná

(Asterophora parasitica)

rovetka pýchavkovitá

(Asterophora lycoperdoides)

houževnatec přivázlý

(Neolentinus adhaerens)

čechratka podvinutá

(Paxillus involutus)

kukmák dřevní

(Volvariella caesiotincta)

kukmák okázalý

(Volvariella gloiocephala)

Lupenaté houby - Ostatní rody lupenatých hub - Abecední seznam:

Český název

Vědecký názevPravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.