Úvodní strana > Houby > Houby rostoucí v Únoru

Houby rostoucí v Únoru


Nalezeno druhů: 79

Zobrazit:


Zobrazit: 1-45 46-79
Uvedená období růstu znamenají především hlavní masový výskyt daného druhu.
Některé druhy hub lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační.

anthina ohnivá

(Anthina flammea)

anýzovník vonný

(Gloeophyllum odoratum)

bedla zahradní

(Chlorophyllum brunneum)

boltcovitka mozkovitá

(Auricularia mesenterica)

bránovitec jedlový

(Trichaptum abietinum)

černorosol uťatý

(Exidia glandulosa)

dřevnatka číškomilná

(Xylaria carpophila)

dřevnatka mnohotvárná

(Xylaria polymorpha)

dřevnatka parohatá

(Xylaria hypoxylon)

dřevokaz rosolovitý

(Merulius tremellosus)

helmovka pařezová

(Mycena tintinnabulum)

hlíva hnízdovitá

(Phyllotopsis nidulans)

hlíva ústřičná

(Pleurotus ostreatus)

houževnatec přivázlý

(Neolentinus adhaerens)

hrobenka pískomilná

(Geopora arenicola)

hvězdovka Pouzarova

(Geastrum pouzarii)

hvězdovka Pouzarova - Znaky hub

(Geastrum pouzarii)

jehnědka lísková

(Ciboria coryli)

jehnědka olšová

(Ciboria amentacea)

klanolístka obecná

(Schizophyllum commune)

klihatka černá

(Bulgaria inquinans)

kornatec modrý

(Terana caerulea)

kornatka masová

(Peniophora incarnata)

kornice otrubičnatá

(Encoelia furfuracea)

kornice svazčitá

(Encoelia fascicularis)

kořenovník smrkový

(Heterobasidion cf. parviporum)

kořenovník vrstevnatý

(Heterobasidion annosum)

kořenovník vrstevnatý

(Heterobasidion annosum)

kráterokrčka třešňová

(Craterocolla cerasi)

kržatka blíže neurčená

(Tubaria sp.)

kyj zkroucený

(Macrotyphula fistulosa var. contorta)

lesklokorka ploská

(Ganoderma applanatum)

měkkouš kadeřavý

(Plicaturopsis crispa)

morušovka bradavčitá

(Bertia moriformis)

mušlovka plstnatá

(Schizophyllum amplum)

ohnivec černý

(Plectania melastoma)

ohnivec jurský

(Sarcoscypha jurana)

ohnivec rakouský

(Sarcoscypha austriaca)

ohnivec rakouský žlutý

(Sarcoscypha austriaca var. lutea)

ohnivec šarlatový

(Sarcoscypha coccinea)

ohnivec šarlatový oranžový

(Sarcoscypha coccinea var. aurantiaca)

ohnivec zimní

(Microstoma protractum)

ohňovec blíže neurčený

(Phellinus sp.)

ohňovec obecný

(Phellinus igniarius)

oranžovka vřetenovýtrusá

(Inermisia fusispora)
Stránkování:
1 2
« předchozí  další » »|


Houby využití - Vysvětlivky ikon:

Houby rostoucí v Únoru - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název


Pravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.