Úvodní strana > Houby > Houby rostoucí v Březnu

Houby rostoucí v Březnu


Nalezeno druhů: 97

Zobrazit:


Zobrazit: 1-45 46-90 91-97
Uvedená období růstu znamenají především hlavní masový výskyt daného druhu.
Některé druhy hub lze za určitých anomálií a přírodních podmínek najít i mimo uvedenou dobu, údaje považujte tedy spíše za orientační.

anýzovník vonný

(Gloeophyllum odoratum)

bedla zahradní

(Chlorophyllum brunneum)

boltcovitka mozkovitá

(Auricularia mesenterica)

bránovitec jedlový

(Trichaptum abietinum)

černorosol uťatý

(Exidia glandulosa)

destice chřapáčová

(Discina ancilis)

dřevnatka číškomilná

(Xylaria carpophila)

dřevnatka mnohotvárná

(Xylaria polymorpha)

dřevnatka parohatá

(Xylaria hypoxylon)

dřevokaz rosolovitý

(Merulius tremellosus)

helmovka pařezová

(Mycena tintinnabulum)

hlíva hnízdovitá

(Phyllotopsis nidulans)

hlíva ústřičná

(Pleurotus ostreatus)

hlízenka sasanková

(Dumontinia tuberosa)

houževnatec přivázlý

(Neolentinus adhaerens)

hrobenka pískomilná

(Geopora arenicola)

hvězdovka Pouzarova

(Geastrum pouzarii)

hvězdovka Pouzarova - Znaky hub

(Geastrum pouzarii)

choroš zimní (poloplástvový)

(Polyporus brumalis)

chřapáč kalíškovitý

(Helvella leucomelaena)

jehnědka lísková

(Ciboria coryli)

jehnědka olšová

(Ciboria amentacea)

kačenka česká

(Verpa bohemica)

kačenka česká - Znaky hub

(Verpa bohemica)

kalichovka zvonečková

(Xeromphalina campanella)

klanolístka obecná

(Schizophyllum commune)

klihatka černá

(Bulgaria inquinans)

kornatec modrý

(Terana caerulea)

kornatka masová

(Peniophora incarnata)

kornice otrubičnatá

(Encoelia furfuracea)

kornice svazčitá

(Encoelia fascicularis)

kořenovník smrkový

(Heterobasidion cf. parviporum)

kořenovník vrstevnatý

(Heterobasidion annosum)

kořenovník vrstevnatý

(Heterobasidion annosum)

krasočíška žlutá

(Caloscypha fulgens)

kráterokrčka třešňová

(Craterocolla cerasi)

kržatka blíže neurčená

(Tubaria sp.)

kyj zkroucený

(Macrotyphula fistulosa var. contorta)

lesklokorka ploská

(Ganoderma applanatum)

masečník kulovitý

(Sarcosoma globosum)

masečník kulovitý - Znaky hub

(Sarcosoma globosum)

měkkouš kadeřavý

(Plicaturopsis crispa)

morušovka bradavčitá

(Bertia moriformis)

mušlovka plstnatá

(Schizophyllum amplum)

ohnivec černý

(Plectania melastoma)
Stránkování:
1 2 3
« předchozí  další » »|


Houby využití - Vysvětlivky ikon:

Houby rostoucí v Březnu - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název


Pravidla použití fotografií
Online fotografie | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.