Strmělky - Lupenaté houby

Zobrazit:


Hojné podzimní houby, mezi kterými najdeme několik výrazně aromatických, ale i velmi nebezpečných druhů.

Tato skupina hub zahrnuje několik rodů, přičemž k nejpočetnějším z nich patří rod Clitocybe.
Strmělky se vyznačují obvykle nálevkovitými klobouky se sbíhavými lupeny a válcovitými, středovými třeni. Výtrusný prach je většinou bílý, může být ale také okrový nebo narůžovělý.
K nejvyhledávanějším druhům patří strmělka mlženka.

strmělka přehrnutá

(Lepista flaccida)

strmělka štěničná

(Clitocybe sinopica)

strmělka nálevkovitá

(Clitocybe gibba)

strmělka veliká

(Infundibulicybe geotropa)

strmělka vonná

(Clitocybe fragrans)

strmělka dřevní

(Ossicaulis lignatilis)

strmělka blíže neurčená

(Clitocybe sp. 2)

strmělka blíže neurčená

(Clitocybe sp. 1)

strmělka blíže neurčená

(Clitocybe sp.)

strmělka anýzka

(Clitocybe odora)

strmělka mlženka

(Clitocybe nebularis)

strmělka opýřená

(Trichocybe puberula)

Lupenaté houby - Strmělky - Abecední seznam:

Český název

Vědecký název  • Fotografie pro publikování

    V případě zájmu o publikování fotografií můžete použít formulář - Objednávka nebo e-mail.

  • Fotografie pro osobní potřebu

    Fotografie, které jsou označené jako online, můžete použít pro soukromé účely. Jedinou podmínkou je, že se jedná o neveřejné použití. Cena je dobrovolná - stanovte ji podle svých možností a vlastního uvážení. Peníze můžete poslat na účet č.: 213637566 / 0600. Za jakoukoliv částku Vám děkuji. Jiří Bohdal
Objednávka
Ceník | Kontakt
Houbařské přednášky:
Houbařské přednášky

  Pro prohlížení fotografií doporučujeme celoobrazovkové zobrazení - klávesa F11.